Teorija

Читай, слушай и запоминай.
Приготовься выполнять задания.
RU
LV
аптекарьaptiekārs
банкир baņķieris
ветеринар vetārsts
водитель  šoferis
воспитательaudzinātājs
врачārsts
дворник sētnieks
диктор diktors
инженерinženieris
киоскёр pārdevējs kioskā
кондукторkonduktors
модельерmodelētājs
музыкант mūziķis
официант viesmīlis
  
shutterstock_287265062.jpg
аптекарь — aptiekārs
banker_банкир_bankieris_1.jpg
банкир — banķieris
veterinarian_ветеринар_vetarsts_veterinararsts_1.jpg
ветеринар — vetārsts
driver_водитель_autovaditajs_1.jpg
водитель — šoferis
group-5022964_960_720.jpg
воспитатель — audzinātājs
doctor_врач_arsts.jpg
врач — ārsts
janitor_дворник_apkopeja.jpg
дворник — sētnieks
reporter_диктор_diktors.jpg
диктор — diktors
engineer_инженер_inzenieri_1.jpg
инженер — inženieris
shop_keeper_киоскёр_kioska_pardevejs.jpg
киоскёр — pārdevējs kioskā
shutterstock_410463376.jpg
кондуктор — konduktors
shutterstock_781241515.jpg
модельер — modelētājs
musician_музыкант_muzikants.jpg
музыкант — muzikants
waiter_официант_oficiants.jpg
официант — viesmīlis