Teorija

"Что делать на уроке,  в школе" (darbības vārdi )
Visi darbības vārdi krievu valodā dalās divās grupās (два спряжения - 1-ое и 2-ое), to var noteikt pēc nenoteiksmes formas. 
2 спряжение:
1) visi darbības vārdi, kuriem galotne -ИТЬ (например, строить)
2) 11 darbības vārdi - izņēmumi - вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, терпеть, гнать, держать, дышать, слышать.
1 спряжение - visi pārējie.
 
1 спряжение
RU
LV
писатьrakstīt
читатьlasīt
выполнятьveikt
показыватьrādīt
думатьdomāt
пониматьsaprast
игратьspēlēt
проверятьpārbaudīt
изучатьmācīties
работатьstrādāt
мешатьtraucēt
рассказыватьstāstīt
объяснятьskaidrot
слушатьklausīties
отвечатьatbildēt
спрашиватьjautāt
повторятьatkārtot
мечтатьsapņot
подсказыватьteikt priekšā
списыватьnorakstīt
 
2 спряжение
RU
LV
видетьredzēt
смотретьskatīties
учитьmācīt
слышатьdzirdēt