Testi

1. Kā iegūst un izmanto metālus?

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem