Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

3p.
1. Molmasas aprēķināšana 1p.
2. Elementa masas aprēķināšana savienojumā 1p.
3. Savienojuma empīriskās formulas aprēķināšana 1p.