Saimniecības sekundārais sektors
 
Sekundārais sektors ir viens no nozaru trīs pamatsektoriem. To veido apstrādes rūpniecība, energoapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un būvniecība. Sekundārais sektors bija galvenais tautsaimniecības sektors rūpniecības sabiedrībā. 20091001 015.jpg
 
Rūpniecība
 
Galvenās rūpniecības funkcijas ir:
1.) iegūt un saražot nepieciešamo enerģiju un kurināmo;
2.) sagādāt izejvielas rūpniecības uzņēmumu darbībai;
3.) pārstrādāt lauksaimniecības produkciju, lai apgādātu iedzīvotājus ar pārtikas un patēriņa precēm;
4.) ražot mašīnas un iekārtas rūpniecības un citu saimniecības nozaru vajadzībām.
 
Apstrādes rūpniecība ir lielākā rūpniecības nozare ar vairāk nekā 20 dažādām apakšnozarēm. Pie šīs grupas pieskaita tos darbības veidus un ražošanas procesus, kuros dažādus materiālus fizisku vai ķīmisku procesu rezultātā pārstrādā jaunos produktos. Apstrādes rūpniecības gala produkcija ir gatavie izstrādājumi vai pusfabrikāti, kas nonāk tirgū.
 
Apstrādes rūpniecību var sadalīt sekojošās apakšnozarēs:
 
• pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana
• tekstilizstrādājumu ražošana
• koksnes izstrādājumu ražošana
• celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana
• naftas pārstrādes produktu un kodoldegvielas ražošana
• ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana
• gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
• metāla un metāla izstrādājumu ražošana
• elektrisko un optisko iekārtu ražošana
• transportlīdzekļu ražošana
• citu mašīnu un iekārtu ražošana
• mēbeļu ražošana
 
Elektroenerģijas ražošana un sadale, gāzes un ūdens apgāde arī ir atsevišķa rūpniecības nozare. To var sadalīt sekojošās apakšnozarēs:
• elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde
• ūdens ieguve, attīrīšana, sadale
 
Rūpniecības izvietojumu ietekmē vairāki faktori - izejvielas, kurināmā resursi, transports, darbaspēks u. c. Piemēram, kurināmā un enerģētisko resursu tuvumā izvietojušies energoietilpīgo nozaru uzņēmumi ( hidroelektrostacijas un termoelektrostacijas, metalurģijas rūpnīcas).Darbietilpīgo nozaru uzņēmumi tiek izvietoti rajonos, kur ir darba resursi (aparātbūve, šūšanas rūpniecība).
 
Pārtikas un vieglā rūpniecība
 
staburadze.jpgPārtikas rūpniecība izmanto vietējās un arī no citām valstīm ieviestās lauksaimniecības izejvielas un ir nozīmīga apstrādes rūpniecības nozare Latvijā. Pie mums ražo gandrīz visus ikdienā nepieciešamos pārtikas produktus, izmantojot arī ieviestās izejvielas
(graudus, sāli, garšvielas, kafijas pupiņas, dažādus augļus, sulu koncentrātus u.c.). Lielākais konditorejas izstrādājumu ražošanas uzņēmums ir Laima.
Bezalkaholiskos un alkoholiskos dzērienus ražo vairāki pārtikas rūpniecības uzņēmumi. Liels sulu un limonādes ražošanas uzņēmums Latvijā ir Rīgas uzņēmums Cido. Alkoholiskos dzērienus ražo tādi uzņēmumi, kā Aldaris un Latvijas Balzams.
Vieglās rūpniecības uzņēmumi ražo audumus, apģērbus un apavus. Nozīmīga vieglās rūpniecības apakšnozare ir tekstilrūpniecība un šūšanas izstrādājumu ražošana. bisoks.jpg
Trikotāžas apģērbu ražošanā specializējušies uzņēmumi Ogre, Rita un Vaide. Lielākais somu ražošanas uzņēmums ir Somdaris, kas atrodas Rīgā.
 
Kokapstrāde, celulozes un papīra ražošana
 
Kokapstrādes rūpniecību veido vairākas savstarpēji saistītas nozares. Kokmateriālus sagatavo dažāda tipa uzņēmumos - mežniecībās, kopuzņēmumos, privātfirmās un arī individuālās zemnieku saimniecības. Lielākais zāģmateriālu ražotājuzņēmums ir Inčukalns Timber. Lielākais finiera ražošanas uzņēmums pašreiz Latvijas Finieris Rīgā.
Papīra ražošanai nepieciešamākā izejviela ir celuloze. Celulozi iegūst, pārstrādājot galvenokārt skuju kokus. Celulozes un papīra ražošanā nepieciešams daudz ūdens, tādēļ papīrfabrikas tika būvētas pie upēm.
 
Mašīnbūve
 
jauda.jpgMašīnbūves uzņēmumi ražo dažādus aparātus,  iekārtas, mašīnas, sākot no sīkākajām detaļām un beidzot ar sarežģītām mašīnām un iekārtām.
Nozīmīgākie mašīnbūves uzņēmumi mūsdienās ir Rīgas Kuģu būvētava, Ditton pievadķēžu rūpniecība, uzņēmumi Dambis (ražo sakaru iekārtas un metāla konstrukcijas) un Jauda (ražo elektrotehniskas iekārtas) Rīgā.
 
Avots: Latvijas ģeogrāfija 9. klasei/Zinaida Melnbārde, Oļģerts Nikodemus, Maija Rozīte. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. – 208 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 170.-184.lpp.
Avots: http://termini.lza.lv/term.php?term=sekund%C4%81rais%20sektors&list=sektors&lang=LV
Avots: http://2.bp.blogspot.com/_vtn6jgBGPzQ/SsSOp5gwCpI/AAAAAAAAEG8/1OoN2wKLi3Y/s400/20091001+015.jpg
Avots: http://www.gs1.lv/konkurss/images/photo4/114.jpg
Avots: http://www.mami.lv/images/upload/shop/c5fc500c96192efb7966d0f86f6997bc_s
Avots: http://www.jauda.lv/html/25405.html