Teorija

Uzdevumi

1. Sekundārais sektors.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sekundārais sektors.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sekundārais un terciālais sektori.

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Sekundārais un terciālais sektori.

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem