Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Ieži 1p.
2. Kristāliskais pamatklintājs 1p.
3. Latvijas reljefa veidošanās 1p.