Latvijas klimats
 
Definīcija
Klimats ir noteiktai vietai vai teritorijai raksturīgs ilggadējs laikapstākļu režīms.
Klimatu raksturo metereoloģiskie elementi - atmosfēras spiediens, vēja ātrums un virziens, gaisa temperatūra, mitrums, nokrišņi.
 
sun1.JPG
Saules radiācija, kas sasniedz Zemi,ir        atkarīga no attāluma starp Zemi un Sauli, kurš mainās apmēram par 5 miljoniem km. Mērenā klimata joslā raksturīgas lielas Saules augstuma svārstības attiecībā pret horizontu darba gaitā. Tās izraisa gadalaiku maiņu, kā arī nosaka dienas garumu.
Mākoņainība ir viens no faktoriem, kas ietekmē Saules radiācijas izmaiņas gan pa gadalaikiem, gan atšķirīgās teritorijas daļās.
Latvijā saņemtais radiācijas daudzums ir nepietiekams, lai iztvaikotu visi nokrišņi. Tāpēc Latvijā ir daudz upju, ezeru un purvu.
Gaisa masu cirkulācija ir atkarīga no nevienmērīgas gaisa masu sasilšanas un atšķirīgu atmosfēras spiediena apgabalu veidošanās.
Liela nozīme Latvijas klimata veidošanā ir Atlantijas okeānam. Virs Atlantijas okeāna izveidojušās siltās un mitrās jūras gaisa masas rietumu planetārās plūsmas ietekmē virzās no rietumiem uz austrumiem. Relatīvi līdzenā reljefa dēļ tās ieplūst tālu Eiropā. Tā rezultātā Latvijā izveidojies maigs un mitrs klimats.
 
Rietumu planetārā plūsma ir valdošā gaisa masu plūsma no rietumiem uz austrumiem vispārējā gaisu masu cirkulācijā. Vidējos platuma grādos tā novērojama troposfērā un stratosfērā.  
  
Jūras gaisu Latvijā atnes cikloni, kas ietekmē laikapstākļus apmēram pusgada garumā. Cikloni ir Latvijai raksturīgo nepastāvīgo un kraso laika apstākļu maiņu galvenais cēlonis.
Lielākā daļa ciklonu Latvijas teritorijai uzvirzās pāri Baltijas jūrai no Atlantijas okeāna ziemeļu daļas.
ciklons1.JPG
 
Ciklons - atmosfēras virpulis ar pazeminātu spiedienu centrā.
 
Latvijā laikapstākļu maiņu ietekmē arī atmosfēras frontes. Uzvirzoties siltajām gaisa masām un tām saskaroties ar auksto gaisu, veidojas gaisa masu šķirtne - siltā atmosfēras fronte. Tad laiks kļūst siltāks. Aukstā atmosfēras fronte veidojas, vēsajām gaisa masām uzvirzoties siltajām gaisa masām, un tad temperatūra pazeminās.
 
Atmosfēras fronte - robeža starp divu atšķirīgu gaisa masu veidiem.
  
Kontinentālo gaisa masu ietekmē veidojas anticiklons. Anticiklona ietekmē vasaras ir siltas, bez nokrišņiem, bet ziemas ir aukstas ar stipru salu. Latvijas austrumu rajonos temperatūra var pazemināties pat zem -40º C.
Baltijas jūra ietekmē Latvijas klimatu tādā veidā kā piekrastes rajonos ir mazākas temperatūras svārstības.
 
Visā Latvijas teritorijā klimats nav viendabīgs. Attālinoties no Atlantijas okeāna un Baltijas jūras samazinās jūras klimata iezīmes un pieaug klimata kontinentalitāte.
 
Gaisa temperatūra, kas raksturo Latvijas klimata reģionālās atšķirības:
  
Vieta (novietojums)
Vid. tº C janvārī
Vid. tº C jūlijā
Vid. tº C gadā
Gada tº C amplitūda
Absolūt. min. tº C
Absolūt. min. tº C
Liepāja (piejūra)
-2,6
16,8
6,6
19,4
-32,9
33,7
Rīga (Viduslatvija)
-5,0
17,1
5,6
22,1
-34,9
35,0
Daugavpils(Austrumlatvija)
-6,6
17,6
5,4
24,2
-43,2
36,4
Alūksne(augstiene)
-7,5
16,5
4,2
24,0
-37,4
33,3
 
Gaisa temperatūra ziemā Latvijā mainās virzienā no rietumiem uz austrumiem. Atlantijas okeāna un Baltijas jūras ietekmē piekrastē ir siltāks nekā valsts austrumu rajonos. Vasaras sezonā visaugstākās temperatūras ir Zemgales līdzenumā, Austrumlatvijas zemienē un Latgales augstienē.
Informāciju par klimata izmaiņām iespējams iegūt, apstrādājot un analizējot meteoroloģiskajās stacijās vairāku gadu apkopotus datus.
 
Avots: Latvijas ģeogrāfija 9. klasei/Zinaida Melnbārde, Oļģerts Nikodemus, Maija Rozīte. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. – 208 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 38.-47.lpp.
Avots: http://images.astronet.ru/pubd/2004/04/06/0001197445/brazilcyclone_modis.jpg
Avots: http://www.hizone.info/data/2003/03/24/images/sun.jpg