Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Augsne, augājs 2p.
2. Augājs 1p.
3. Augājs 2p.
4. Dabas aizsardzība 1p.