Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. TST_04GOEG9 - Augsne, augājs 1p.
2. UZD_02GEOG9 - Augājs 1p.
3. TST_05GOEG9 - Augājs 1p.
4. TST_06GEOG9 - Augājs 1p.
5. TST_07GEOG9 - Dabas aizsardzība 1p.