skersgriezums.PNG
Zeme šķērsgriezumā. http://www.liis.lv/astro/teksts/zeme/kadazeme.html
 
Definīcija. Zemes garoza ir Zemes litosfēras augšējā daļa.
 
No mantijas to nodala Mohorovičiča (Moho) robežvirsma. Litosfēra sastāv no cietās garozas un augšējās, cietās mantijas daļas. Zemes garozas vidējais biezums okeānos ir 5-15 km, kontinentos ~ 30 km bieza.
Izšķir četrus Zemes garozas tipus: kontinentālais, okeāniskais un divi pārejas tipi.
 
Kontinentālā zemes garoza:
- atrodas zem kontinentiem;
- sastāv no trīs slāņiem – nogulumu sega (līdz 4 km), granīta slānis (līdz 10 km), bazalta slānis (15-35 km);
- virsējo slāni sedz nogulumieži (māls, smilts, dolomīts u.c.)
- vidējais biezums ir 25-40 km, jaunāko kalnu rajonos līdz 75 km, okeānos ~ 30 km, Latvijā – 40 km.
 
Okeāniskā zemes garoza:
- sastāv no diviem slāņiem – nogulumu segas (līdz 2 km), bazalta slānis (4-10 km);
 
 
Pārejas tipi:
- subkontinentālais jeb ģeosinklinālais – atrodas kontinenta kustīgās malas zonās.
- subokeāniskais jeb riftogēnais (veido vidusokeāniskās grēdas).”
  
Avots: Dabas ģeogrāfija skaidrojošā vārdnīca/Inese Ancāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. – 335 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 304.-305.lpp.
lithosphere.PNG
Zemes garoza. http://csc.gallaudet.edu/soarhigh/lithosphere.jpg
 
„Zemes garoza sastāv no vairākām klinšainu iežu kārtām. Šie apblīvējumi nemitīgi pakļauti zemes garozas apakšējo slāņo spiedienam. Reizēm šis spiediens ir tik spēcīgs, ka klinšu slāņi sakustas: grūzdamies virsū cits citam, tie blīvējās un lūzt gluži kā pārlieku saliekta nūja. Slāņu gigantiskās atlūzas pēc tam lēnām atgriežas sākotnējā stāvoklī.

 
Dažkārt Zemes garozas slāņu kustēšanās rada spējus grūdienus, ko mēs saucam par zemestrīcēm.
 
Visus iežus, no kuriem sastāv Zemes garoza, var iedalīt trijās kategorijās: metamorfie, nogulumieži un magmatiskie ieži. ”

Avots: Enciklopēdija „Kas? Kur? Kad?”