Āfrikas ezeri

"Āfrikā ir daudz lielu ezeru. Vairums no tiem atrodas Austrumāfrikā. 
Svarīgi!
Visi lielie Āfrikas ezeri ir saldūdens ezeri.

Āfrikas lielākie ezeri atrodas galvenokārt Austrumāfrikas lūzumzonā. Visdziļākais no tiem ir Tanganjikas ezers (1 470 m), bet lielākais pēc platības - Viktorijas ezers (68 000 km²), kas atrodas platformas ietecē.
 
Čada ezers ir ļoti sekls (4 - 7 m). Tas atrodas pie Sahāras tuksneša dienvidu robežas.

Ūdens tur ieplūst tikai lietus sezonā, kad apkārtējās upes piepildās ar lietus ūdeni un nes to uz Čadas ieplaku. Tā pārplūst, tāpēc ezera platība ir gada laikā var svārstīties no 10 000 līdz pat 26 000 km².
   new-31.png
Āfrikas ezeru karte.

Tuksnešu rajonos, kur lietus līst maz un reti, nav lielu upju.

Tur vērojamas upju sausgultnes - vādī, kas lietus laikā piepildās ar ūdeni, bet drīz vien atkal izžūst. Iedzīvotāji tās izmanto kā ceļus."

Vādī - upju sausgultnes Ziemeļāfrikā un Arābijas tuksnešos.
36.png
Nigēras sausgultne.

"Sahāras tuksnesī ir atklāti lieli pazemes ūdens krājumi. Vietās, kur tie atrodas tuvu Zemes virspusei, izveidotas oāzes."
37.png
Oāze Sahāras tuksnesī.
Oāze - vieta tuksnesī, kur ir ūdens un ko klāj veģetācija. Veidojas vietās, kur izplūst avoti vai kuras periodiski appludina.

"Ar speciāliem paņēmieniem ūdens tiek nogādāts virszemē un pa kanāliem novadīts uz labības laukiem, augļu un sakņu dārziem.
Kopš seniem laikiem oāzēs pastāv ciemi un pilsētas. Tos regulāri apmeklē klejotāji un lopkopji no plašas apkārtnes, lai padzirdītu savus kamieļus, iepirktos, tirgos un atpūstos."Atsauce:
Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei / Agra Lipsberga. - Rīga: Lielvārds, 1998. - izmantotā literatūra - 49.-50. lpp
Dabas ģeogrāfija skaidrojošā vārdnīca/Inese Ancāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. – 289. un 196.lpp
http://flickriver.com/photos/tags/lpwater2/interesting/
http://www.travelblog.org/Photos/2017359