Āfrika - kontinents, pasaules daļa

Āfrikas ģeogrāfiskais stāvoklis
1.png
Svarīgi!
Āfrika ir viens no lielākajiem kontinentiem uz Zemes.

"Par to lielāka ir Eirāzija. Āfrikas platība kopā ar Madagaskaru un citām tuvākajām salām ir 30,3 miljoni kvadrātkilometru.

Āfrikas kontinentu vidusdaļā šķērso ekvators. Tā galējie ziemeļu un dienvidu punkti atrodas apmēram vienādā attālumā no ekvatora.

Teritorijas lielākā daļa atrodas starp abiem tropu lokiem un ekvatoru - Zemeslodes karstajā joslā.
Sākummeridiāns kontinentu šķērso rietumu daļā.

No Eiropas Āfriku šķir Gibraltāra šaurums un Vidusjūra.

Ziemeļaustrumos 120 km platais Suecas zemes šaurums un Sinajas pussala savieno kontinentu ar Arābijas pussalu Āzijā.

19. gadsimtā pāri Suecas zemesšaurumam tika izrakts kanāls, kas savieno Vidusjūru un Sarkano jūru.

Suecas kanālam ir milzīga nozīme. To izmanto daudzu valstu kuģi. Pārvadājot kravas no Eiropas uz Āzijas ostām, tiem vairs nav jāmēro ceļš apkārt Āfrikai.

4.png
Suecas kanāls.
2.png    
 No pārējiem kontinentiem Āfriku šķir Atlantijas okeāns rietumu daļā un Indijas okeāns austrumu daļā.
 
 Āfrikas krasta līnija ir samērā taisna, to neizrobo līči.
 
 Rietumu daļā atrodas Gvinejas līcis, kas ir Atlantijas okeāna daļa.
 
 Austrumos ir viena liela pussala - Somālijas pussala un lielākā sala - Madagaskara."Svarīgi!
Āfrikā ir 53 valstis, kuras ir sagrupētas pa pieciem Āfrikas reģioniem.

Šie reģioni ir Ziemeļāfrika, Rietumāfrika, Centrālā Āfrika, Austrumāfrika un Dienvidu Āfrika.


32 Āfrikas valstis ir 50 nabadzīgāko valstu sarakstā.3.png
Atsauce:
Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei / Agra Lipsberga. - Rīga: Lielvārds, 1998. - izmantotā literatūra - 41.-42. lpp
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Africa_%28orthographic_projection%29.svg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Canal_de_Suez.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80frika
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1587