Teorija

Demogrāfiskā politika ir valsts izstrādāta un mērķtiecīgi īstenota pasākumu sistēma demogrāfisko procesu regulēšanai.
Valsts izstrādā un realizē dažādus demogrāfiskās politikas pasākumus. To veic, lai regulētu, galvenokārt, dzimstību (gan dzimstības samazināšanu, gan palielināšanu). Tie var būt:
  • Ekonomiskie pasākumi (apmaksāti atvaļinājumi, pabalsti, kredīti, nodokļu atvieglojumi);
  • Tiesiskie un administratīvie pasākumi (nosakot minimālo laulībā stāšanos vecumu, jauno māmiņu darba režīmu, laulību šķiršanās nosacījumus);
  • Sociālie pasākumi;
  • Veselības aizsardzības pasākumi;
  • Citi pasākumi.
No demogrāfiskās politikas pasākumiem visiedarbīgākie ir ekonomiskie pasākumi.
Svarīgi!
Demogrāfiskās politikas realizētie pasākumi ne tikai sniedz ieguvumus, bet var izraisīt arī dažādus riskus.
Piemēram, jaunattīstības valstīs ir novērota saistība starp jauniešu īpatsvaru ar bezdarba līmeni. Jo vairāk jauniešu, jo lielāks ir bezdarba līmenis. Tas norāda, ka ar laiku bezdarba līmenis var strauji pieaugt arī tajās valstīs, kuras veiksmīgi realizē demogrāfiskās politikas pasākumus, lai palielinātu dzimstību.
 
Savukārt samazinot dzimstību, pēc gadiem var būt situācija, ka darbaspējas vecuma cilvēki nespēj nodrošināt vecāka gadagājuma cilvēkus un bērnus un jauniešus.
 
Atsauce:
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_demography