Teorija

Iedzīvotāju skaits
Demogrāfija ir zinātnes nozare, kas pētī iedzīvotāju sastāvu, kustību un atražošanas likumsakarības.
2020. gadā iedzīvotāju skaits pasaulē sasniedza 7,8 miljardus.
 
Demogrāfiskie sprādzieni
Demogrāfiskais sprādziens ir strauja iedzīvotāju skaita palielināšanās dažādu sociālekonomisku apstākļu ietekmē, krasi samazinoties mirstībai. Tā cēloņi ir dzīves apstākļu uzlabošanās un medicīnas attīstība.
Atsevišķās valstīs vai teritorijās demogrāfiskā sprādziena cēlonis var būt arī migrācija.
 
Cilvēku vēsturē izšķir trīs demogrāfiskos sprādzienus:
1. Apmēram pirms 10 tūkstošiem gadu, kad, lauksaimniecības rašanās rezultātā, iedzīvotāju skaits strauji pieauga līdz 5 miljoniem.
2. 19. gadsimtā, kad notika Rūpnieciskā revolūcija, pāreja no agrārās saimniecības uz industriālo saimniecību, kā arī sāka ierobežot postošās infekcijas slimības, kā rezultātā iedzīvotāju skaits gadsimta sākumā sasniedza 1 miljardu, bet gadsimta beigās jau tuvojās 2 miljardu atzīmei.
3. 20. gadsimta vidū Eiropā, gadsimta beigās arī citās pasaules valstīs, jo uzlabojās sociālekonomiskā situācija, strauji samazinājās mirstība, iedzīvotāju skaits pasaulē gadsimta beigās sasniedza 6 miljardus.
 
Iedzīvotāju skaits_grafiks.png
  
Maksimāli pieļaujamais iedzīvotāju skaits ir tas iedzīvotāju skaits, kas, izmantojot pieejamos materiālos resursus, var nodrošināt augstu dzīves līmeni. Zinātnieki uzskata, ka maksimālais pieļaujamais iedzīvotāju skaits pasaulē varētu būt 10–12 miljardi.