Teorija

Iedzīvotāju ataudze (arī dabiskais pieaugums) ir starpība starp attiecīgā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu.
Ataudzes veidi
 
Demogrāfiskos procesus valstī raksturo viens no trijiem ataudzes veidiem – paplašinātā ataudze, vienkāršā ataudze vai sašaurinātā ataudze.
 
Ataudzes veidu raksturojums:
  • Paplašinātajā jeb progresīvajā ataudzē dzimstība ir lielāka par mirstību.
  • Vienkāršajā jeb stacionārajā ataudzē dzimstība un mirstība ir līdzīga.
  • Sašaurinātajā jeb regresīvajā ataudzē dzimstība ir mazāka par mirstību.
 
Dzimumvecumstruktūra (iedzīvotāju demogrāfiskā struktūra)
  
Dzimumvecumstruktūra tiek attēlota piramīdas izskatā jeb "eglītē". Pēc tās var viegli noteikt ataudzes raksturu. Dzimumvecumstruktūra raksturo demogrāfisko un migrācijas procesu dinamiku valstī un ļauj prognozēt iedzīvotāju skaita izmaiņas nākotnē.
 
Latvia2019.svg
Latvijas dzimumvecumstruktūra 2019. gadā
 
Ja dzimumvecumstruktūras piramīdā "eglītes" apakša sašaurinās, tad tā ir regresīvā ataudze (skatīt 2019. gada Latvijas dzimumvecumstruktūras piramīdu). Ja struktūra ir vienmērīga, tas ir, bērnu un jauniešu skaits ir līdzīgs vidējā vecuma cilvēku skaitam, tad tā ir stacionāra ataudze, savukārt, ja bērnu un jauniešu īpatsvars ir stipri lielāks nekā pārējo vecuma posmu cilvēki, tad tā ir progresīvā ataudze.
 
Atsauce:
Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča "Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1", R.: Zvaigzne ABC, 2009 125.-154. lpp. ISBN 978-9984-40-811-8
https://www.populationpyramid.net, Latvijas dzimumvecumstruktūra