Teorija

Dzimstība
  
Dzimstību raksturo dzimstības koeficients, kas nosaka noteiktā periodā (parasti gada laikā) dzimušo bērnu skaitu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem. To izsaka promilēs (‰).
Dzimst_koef.svg
 
Vislielākā dzimstība ir Āfrikas valstīs, kur dzimstības koeficients ir ap 40‰, bet vismazākā dzimstība ir daudzās Eiropas valstīs, kā arī Japānā, Singapūrā, Dienvidkorejā un Taivānā, kur dzimstības koeficients ir zem 10‰. Latvijā dzimstības koeficients 2016. gadā bija 9,9‰.
 
Summārais dzimstības koeficients – rāda vidējo bērnu skaitu, kas varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā paliktu nemainīga.
 
Mirstība
 
Mirstību raksturo mirstības koeficients, kas nosaka noteiktā periodā (parasti gada laikā) mirušo skaitu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem. To izsaka promilēs (‰).
Mirst_koef.svg
 
Augsta mirstība ir Āfrikas valstīs, kā arī Austrumeiropas, Baltijas valstīs un Balkānu valstīs. Šajās valstīs mirstības koeficients ir no 12 līdz 15‰. 2017. gadā Latvijā mirstības koeficients bija 14,5‰. Zema mirstība ir Tuvo Austrumu zemēs, kur mirstības koeficients ir zem 4‰.
 
Dabiskais pieaugums
 
Dabiskais pieaugums dzimušo un mirušo cilvēku starpība.
Dab_pieaugAsset 1.svg
 
Dabiskā pieauguma koeficientu aprēķina, ja no dzimstības koeficienta atņem mirstības koeficientu:
Dab.pieaug.koef.=dzimst.koef.mirst.koef.
 
Vēl var aprēķināt pēc šādas formulas:
Dab_pieaug_koef.svg
 
Ja dabiskā pieauguma koeficients ir negatīvs, tad šajā valstī, teritorijā ir depopulācija – iedzīvotāju skaita absolūta samazināšanās.
 
Depopulācijas sekas valstī var būt gan negatīvas – darbaspēka trūkums un ekonomiskās aktivitātes samazināšanās –, gan pozitīvas – ekoloģiskās situācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanās.
 
Demogrāfiskās pārejas teorija
Demogrāfiskā pāreja ir demogrāfiska koncepcija, kas izskaidro ataudzes rakstura izmaiņas saistībā ar ekonomisko attīstību un sociālo progresu.
Izšķir četras demogrāfiskās pārejas fāzes:
1. fāze — Liela dzimstība, liela mirstība (stabils iedzīvotāju skaits).
2. fāze — Strauji samazinās mirstība, dzimstība paliek tradicionāli augstā līmenī (iedzīvotāju skaits strauji pieaug).
3. fāze — Stabils un zems mirstības līmenis, strauji samazinās dzimstība (iedzīvotāju skaits pieaug lēnāk).
4. fāze — Maza dzimstība, maza mirstība (iedzīvotāju skaits nostabilizējas).
Svarīgi!
Demogrāfi izvirza hipotēze par 5. fāzi, kad mirstība ir ievērojami lielāka par dzimstību (iedzīvotāju skaits strauji samazinās).
graf.svg
 
Atsauce:
Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča "Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1", R.: Zvaigzne ABC, 2009 125.-154. lpp. ISBN 978-9984-40-811-8