Teorija

Berzes spēks ir spēks, kas rodas vienam ķermenim pārvietojoties pa otra ķermeņa virsmu pretēji kustības virzienam.
Berzes spēks kavē kustību.
Berzes spēks rodas vienmēr, kad saskaras kustībā esošu ķermeņu virsmas.
 
Berzes cēloņi:
1) nelīdzenas saskares virsmas;
2) ideāli gludas virsmas (darbojas molekulu pievilkšanās).
berze.bmp
virsmas.bmp
Virsmas nav gludas.
 
Berzes spēka lielums ir atkarīgs no
1) saskares virsmu īpašībām;
2) spēka, kas spiež uz virsmu. Jo lielāks spēks, kas spiež ķermeni pie virsmas, jo lielāks berzes spēks.
 
Berzes spēku starp dažādām virsmām raksturo berzes koeficients, piemēram,
tērauds pa tēraudu - 0,24;
gumija pa asfaltu - 0,45;
gumija pa slapju asfaltu - 0,2.
 
Berze ir gan noderīga, gan kaitīga.
 
Berze ir noderīga, piemēram, bez berzes mēs nevarētu paspert ne soli (uz ledus ir maza berze), miera stāvokļa berzes spēks liek priekšmetiem palikt savās vietās, neļauj izslīdēt balstiem, tas notur vietās skrūves un naglas, arī diegus audumā.
berzes sp.bmp
rite.bmp
Bez berzes automašīnas un velosipēdi nespētu kustēties vēlamā virzienā.
 
Berzi pastiprina, lietojot ziemas riepas (1. att.), mehānismos izmantojot zobratus (2. att.), ziemā uz slidena ceļa kaisot smiltis.
 
Taču berze ir arī kaitīga, tās ietekmē sakarst un nodilst saskarē esošas mehānismu detaļas. To novērš izmantojot smērvielas, slīdes berzi nomainot ar rites berzi(lietojot gultņus (3. att.) un riteņus).
  
ziemas riepas.bmp
1. att.
zobrati.bmp
          2. att.
gulņi.bmp 3. att.
 
Pretēji ķermeņa kustībai darbojas arī vides pretestības spēks.
Pretestības spēks
Gāzes vai šķidruma izraisīto spēku, kas traucē kustību, sauc par pretestības spēku.
Pretestības spēks atkarīgs no
1) vides īpašībām (pa ūdeni skriet ir grūtāk nekā pa sauszemi);
2) ķermeņa formas;
3) kustības ātruma (jo lielāks ātrums, jo vairāk pieaug pretestības spēks).
 
Lai pretestības spēku novērstu, ķermeņiem veido noapaļotas, plakanas (plūdlīnijas) formas (attēlā vidējā forma). 
pretestība.bmp
a.bmp
 
Plūdlīnijas forma Japānas ātrvilcieniem.
 
 
Atsauce:
http://nir-lifeandscience.blogspot.com/2010/11/what-if-there-did-not-exist-any.html
http://www.technobalt.ee/?id=10567&catalog=90&product=93
http://www.travelnews.lv/?view=view_images&g_uid=3316&img_id=54270