Teorija

Gravitācijas spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeni, kas atrodas uz tās vai tās tuvumā, sauc par smaguma spēku. Tas ir vērsts uz Zemes centru.
(Zemes gravitācijas spēks mums ir vissvarīgākais, tāpēc tam ir dots īpašs nosaukums)
  
gravit.bmp
 
Zeme pievelk visu, kas ir ap to: cietus ķermeņus, šķidrumus, gāzes. Smaguma spēka dēļ var pastāvēt atmosfēra (gāzes molekulas neaizplūst Visuma telpā), jūru un okeānu ūdeņi noturas savās vietās, ja kaut ko paceļ, tas krīt virzienā uz Zemi.
 
Spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeņus, var aprēķināt ar formulu F=mg, kur m - ķermeņa masa, bet g - brīvās krišanas paātrinājums.
Brīvās krišanas paātrinājums ir paātrinājums, kādu Zemes tuvumā iegūst ķermenis, kas brīvi, bez šķēršļiem krīt. Tuvu Zemes virsmai g vērtība ir aptuveni 9,81 ms2, tuvinātos aprēķinos drīkst izmantot 10 ms2.
Ko tas nozīmē? Ko nozīmē šī mērvienība?
  
Brīvi krītoša ķermeņa ātrums palielinās par 9,81 metriem sekundē (m/s) ik sekundi.
Ja priekšmets krīt, piemēram, no 4 m liela augstuma,
tā krišanas ātrums pašā sākumā ir 0,
1 sekundē tas sasniedz ātrumu 9,81 m/s
2 sekundē tas sasniedz ātrumu 9,81 reiz 2 m/s = 19,62 m/s
3 sekundē tas sasniedz ātrumu 9,81 reiz 3 m/s = 29,43 m/s
4 sekundē tas sasniedz ātrumu 9,81 reiz 4 m/s = 39,24 m/s, kas ir ap 141 km/h.
 
ggg.bmp
g.bmp
Lai samazinātu krišanas ātrumu, lieto izpletņus.
 
Interesanti, ka ķieģelis un ābols krīt ar vienādu ātrumu. Tikai vieglus priekšmetus aizkavē gaisa pretestība, piemēram, putna spalva gaisa pretestības dēļ kritīs lēnāk.
Noteikti noskaties fiziķu eksperimentu vakuumā, kurš nokrīt ātrāk?
 
Brīvās krišanas paātrinājums uz Mēness virsmas ir tikai 1,62 ms2. Uz Jupitera g ir aptuveni 26,2 ms2, tas ir it kā Tu papildus saviem 60 kg uz pleciem nestu vēl ap 102 kg.
 
Atsauce:
http://www.goerudio.com/izpratnes-lapa/briva_krisana
http://www.physicsclassroom.com/class/1dkin/u1l5b.cfm