Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Siltumapmaiņas veidi 1p.
2. Pirmais Termodinamikas likums 1p.
3. Darbs termodinamikā 2p.
4. Iekšējā enerģija 3p.
5. Lietderības koeficients 1p.
6. Siltuma mašīnas temperatūra 3p.