Teorija

Darbs termodinamikā
Siltumprocesā darbs tiek veikts tad, ja gāze pārvieto kādu ķermeni
darbs_2.png
Piemēram, dzinēja cilindrā gāze pārvieto virzuli. Šādā gadījumā mainās gāzes tilpums V, bet ķermeņa kustību izraisa gāzes spiediena radītais spēks.
 
Tieši spiediens un lielums tiek lietoti, lai izteiktu gāzes darbu matemātiski.
Gāzes darbu aprēķina pēc formulas A = pΔV, kur
 
A – darbs,
p – spiediens,
ΔV – tilpuma izmaiņa.
Pieņemts, ka: A < 0, ja darbu veic ārējie spēki, un A > 0, ja gāze pati veic darbu.
 
Darbu grafiski var attēlot pV koordinātās.
Darbs ir skaitliski vienāds ar laukumu, kuru ietver termodinamiskā procesa grafiks un tilpuma ass
isobar.png
isodarbs.png
visp.png
izobāriskā procesā
izotermiskā procesā
vispārīgā gadījumā
  
  
Atsauce:
http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_11/index.html
http://www.complore.com/isothermal-process
http://mechanical-engineering-books-videos.blogspot.com/2010/09/mechanical-engine-and-its-components.html