Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iekšēja enerģija Vielas iekšējā enerģija.
2. Darbs termodinamikā Gāzes darbs un tā aprēķins.
3. Pirmais termodinamikas likums Siltuma daudzums. Pirmais termodinamikas likums.
4. Siltumapmaiņas veidi Konvekcija, siltuma vadīšana, siltuma starojums.
5. Siltuma dzinēji Termodinamiskie cikli un siltuma dzinēji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltumapmaiņas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros.
2. Darbs termodinamikā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darba un spiediena aprēķināšana izobāriskā procesā.
3. Pirmais Termodinamikas likums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pirmā termodinamikas likuma izmantošana dažāda veida izoparametriskajos procesos.
4. Lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Siltuma mašīnas lietderības koeficienta noteikšana.
5. Iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienatomu gāzes iekšēja enerģijas un masas aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma plūsma Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Temperatūras izmaiņas dažādās skalās Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Temperatūras mērīšana Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltums un darbs 00:00:00 vidēja 11p. Paredzamais izpildes laiks aptuveni 20 min. Grūtības pakāpe: vidēja.