48p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 2015.g." pieejami 13 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.