Teorija

Uzdevumi

1. Derīgo izrakteņu veidi I

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Derīgo izrakteņu veidi II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Derīgie izrakteņi kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dabas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Derīgo izrakteņu apzīmējumi kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Derīgo izrakteņu atradnes kartē

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Koksnes un naftas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Dabas resursu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Derīgo izrakteņu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Enerģijas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Kurināmā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dabas resursu taupīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Drošība ar uguni un karstumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Enerģijas iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kurināmā ietekme uz vidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Enerģētikas profesijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dabas resursi un to izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem