Teorija

Uzdevumi

1. Fotosintēze - augu barošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Eksperiments: fotosintēze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Barības ķēde

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Ekosistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Ekosistēmu shematisks attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Organismu attiecības ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izmaiņas ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Uzvedība dabas vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dzīvo organismu savstarpējā saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem