Uzdevumi

1. Spoguļu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Redzes un dzirdes veselība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Krāsu secība varavīksnē

Grūtības pakāpe: zema

2,5

Materiāli skolotājiem