Teorija

1. Siltums

Uzdevumi

1. Atzīmē, kuri ir dabiskie/mākslīgie siltuma avoti.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Izvēlies, kuri ir /nav siltuma avoti.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atzīmē, kuri ir /nav siltuma avoti.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Sagrupē, kuri ir /nav siltuma avoti.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Nosaki, kāds siltuma avots tiek izmantots dotajās situācijās?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Kas izmanto/neizmanto saules siltumu?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Siltums. Kādam nolūkam izmanto attēlā redzamo priekšmetu, lietu?

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Siltums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem