Teorija

Uzdevumi

1. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Drošības noteikumi dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Līdzenumi, pauguri, kāpas.

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Latvijas novadi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pēc kartes numura nosaki pilsētu nosaukumu! (26 pilsētas)

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Zemes virsmas

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem