Grūtības pakāpe:
00:12:00
1. Skeleta veida noteikšana 1 p.
2. Sauszemes dzīvnieku pārvietošanās veidi 1 p.
3. Cilvēka organisma kaulu grupas 2 p.
4. Kaulu savienojumu veidi 1 p.