Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Skeleta veida noteikšana 1p.
2. Sauszemes dzīvnieku pārvietošanās veidi 1p.
3. Cilvēka organisma kaulu grupas 2p.
4. Kaulu savienojumu veidi 1p.