Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Augu un dzīvnieku balsts Skolēns saprot kā augi un dzīvnieki ir pielāgojušies dzīvei uz Zemes, lai saglabātu ķermeņa balstu.
2. Dzīvnieku balsta un kustību orgānu sistēmas pielāgotība dzīves videi Skolēns izprot ūdenī, sauszemē un lidojošo dzīvojošo dzīvnieku kustību ekstremitāšu pielāgošanos, zina atšķirību starp terminiem kāja un ķepa.
3. Cilvēka skelets un kaulu veidi Skolēns atpazīst cilvēka kaulu veidus un to funkcijas, saprot cilvēka skeleta uzbūvi.
4. Kaulu sastāvs un uzbūve Skolēns zina, ka kauli ir cieti un stipri, bet reizē ir lokani, jo sastāv no dažādām kaulvielām, saprot, ka kaulos kaulviela nav izvietota viendabīgi, vietām tā ir blīvāka, vietām poraināka.
5. Kaulu savienojumi un skeleta deformācijas Skolēns zina kā kauli savienojas skeletā, prot raksturot šos savienojumus un parādīt skeletā, prot raksturot cilvēka pareizo stāju un kas to ietekmē, zina skeleta deformācijas veidus, to cēloņus un sekas.
6. Muskuļu veidi un to darbības principi Skolēns izprot muskuļu nozīmi cilvēka ķermenī, saprot kā muskuļi piestiprinās pie kauliem un prot pastāstīt par muskuļu uzbūvi.
7. Balsta un kustību orgānu traumas un slimības Skolēns zina un spēj atšķirt skeleta un muskuļu traumu pazīmes, spēj sniegt pirmo palīdzību pirms ātrās palīdzības ierašanās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu balsts un kustības 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns spēj noteikt apgalvojumu pareizību par augu balstu un kustībām. Skolēns saprot turgora jēdzienu, balstaudu un vadaudu aprakstu un funkcijas. Skolēns zina, kādi ir augu kairinātāji.
2. Skeleta veida noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns, vērojot attēlus, nosaka kādam organismam pieder konkrēts skeleta veids.
3. Skeleta veida noteikšana organismiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns sagrupē attēlus ar atbilstošo skeleta veidu.
4. Dzīvnieku skeletu dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns, vērojot attēlu, nosaka kāds skeleta tips ir organismam.
5. Sauszemes dzīvnieku pārvietošanās veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns pēc attēla var noteikt dzīvnieka galveno pārvietošanās veidu.
6. Sauszemes dzīvnieku ekstremitātes 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns spēj atšķirt sauszemes dzīvnieku ekstremitātes pēc veidiem.
7. Cilvēka kaulu formu dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns, vērojot cilvēka skeleta attēlu, nosaka pie kuras kaulu grupas pieder attiecīgais kauls.
8. Cilvēka organisma kaulu grupas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns, vērojot cilvēka skeleta attēlu, nosaka pie kuras kaulu grupas pieder attiecīgais kauls.
9. Kaulu sastāvs un īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina, no kā sastāv kauls un kādas īpašības var būt kauliem.
10. Kaulu uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns spēj orientēties kaulu uzbūvē.
11. Kaulu savienojumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns prot atšķirt kaulu savienojumu veidus – nekustīgus, mazkustīgus un kustīgus.
12. Cilvēka skeleta deformācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns māk atpazīt cilvēka skeleta deformācijas veidus.
13. Statisks un dinamisks muskuļu darbs 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns spēj atšķirt dinamisko un statisko muskuļu darbu.
14. Cilvēka muskuļu kustības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns atpazīst muskuļus pēc to funkcijām.
15. Muskuļu uzbūve un darbs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns atpazīst muskuļu veidus un to darbības principus.
16. Balsta un kustību orgānu traumas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns spēj atpazīt balsta un kustību orgānu traumas - saišu sastiepumus, kaulu lūzumus un izmežģījumus pēc bildēm.
17. Pirmā palīdzība balsta un kustību sistēmas traumu gadījumā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Skolēns spēj izvēlēties pareizo rīcību dažādu balsta un kustību sistēmas traumu gadījumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka skelets Citi vidēja 2p. Skolēns, vērojot attēlu, nosaka vai dotie apgalvojumi ir patiesi.
2. Cilvēka muskuļu veidi Citi vidēja 1p. Pārbauda skolēna zināšanas par muskuļu veidiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku balsta un kustību orgānu sistēma 00:12:00 vidēja 5p. Pārbauda zināšanas par dzīvnieku balsta un kustību orgānu sistēmu (skeleta veidi, pārvietošanās pielāgojumi videi, kaulu uzbūves īpatnības).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka balsta un kustību sistēma 00:15:00 vidēja 5p. Pārbauda skolēna zināšanās par cilvēka balsta un kustību sistēmu un ar to saistītākajām traumām.