11.
maijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Study some words about school.
(Iemācies dažus vārdus par skolu!)
 
group-of-school-kids-with-teacher-sitting-in-classroom-and-raising-hands.jpg
bell – /bel/ – zvans
break – /breɪk/ – starpbrīdis, pārtraukums
class – /klɑ: s/ – klase
classroom – /ˈklɑ: sru: m/ – klases (mācību) telpa, kabinets
group – /ɡru: p/ – grupa
homework – /ˈhəʊmwɜ: k/ – mājas darbs
lesson – /ˈlesən/ – stunda (mācību), nodarbība
mark – /mɑ: k/ – vērtējums, atzīme
test – /test/ – tests, kontroldarbs
dictation – /dɪkˈteɪʃən/ – diktāts
subject – /ˈsʌbdʒɪkt/ – mācību priekšmets
timetable – /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/ – stundu saraksts
Piemērs:
We have a test every week. – Mums ir pārbaudes darbs katru nedēļu.
We have four lessons on Mondays. – Pirmdienās mums ir četras stundas.