Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Pareizi un nepareizi teikumi ar CAN - True or False sentences 1p.
2. Pareizā teikuma izvēle - Choosing the correct sentence 1p.
3. Prasmes, izvēles uzdevums - Skills 1p.
4. Prasmes, īsās atbildes - Skills, Short Answers 1p.
5. CAN un CAN'T lietojums - Using CAN or CAN'T 1p.
6. CAN trūkstošās formas - Writing missing sentences 2p.