Grūtības pakāpe:
00:03:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Personu vietniekvārdi, attēls, izvēles uzdevums - Subject pronouns, pictures 3p.
2. Personu vietniekvārdi, lasīšana, izvēles uzdevums - Subject pronouns, reading 3p.
3. Teikuma priekšmeta vietniekvārdi, rakstība - Subject pronouns, spelling 2p.
4. Personu vietniekvārdi, aizpildīšanas uzdevums - Subject pronouns, writing 3p.
5. 3. personas vietniekvārdi, lasīšana, izvēles uzdevums - 3rd person Subject pronouns, reading 3p.
6. Klausīšanās, 3. personas vietniekvārdi - Listening, subject pronouns, 3rd person 2p.