Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Personu vietniekvārdi, daudzsk., lasīšana, izvēles uzdevums - Subject pronouns, plural, reading 3p.
2. Personu vietniekvārdi, rakstīšana - Subject pronouns, writing 3p.
3. Lietvārdi un vietniekvārdi, izvēles uzdevums - Nouns and Subject pronouns, reading 3p.
4. Savieno vietniekvārdus ar lietvārdiem - Matching Subject pronouns with Nouns 4p.
5. Vietniekvārdi tekstā, rakstīšana - Subject pronouns in the text, writing 3p.
6. Lietvārdi un vietniekvārdi, rakstīšana - Nouns and their subject pronouns 3p.