Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Teikuma priekšmeta un papildinātāja vietniekvārdi, savienošana - Subject and Object pronouns 4p.
2. Papildinātāja vietniekvārdi - Object pronouns 2p.
3. Papildinātāja vietniekvārdi, rakstība - Subject pronouns, spelling 2p.
4. Vietniekvārdi papildinātāja locījumā, izvēles uzdevums - Object pronouns 2p.
5. Papildinātāja vietniekvārdi, izvēles uzdevums - Object pronouns 3p.
6. Vietniekvārdi papildinātāja locījumā teikumos - Object pronouns in the sentences 3p.
7. Lietvārdi un papildinātāja vietniekvārdi - Nouns and objective pronouns 3p.