Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Jautājumu vārdu lietojums – Use of Question Words 1,5p.
2. Jautājumu tulkojums, izvēles uzdevums – The Translation of the Question 1,5p.
3. Jautājumu pareizrakstība – Spelling, Question words 3p.
4. Jautājumu vārdu pareizrakstība – Question words. Correct spelling 3p.