Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Jautājuma vārdi teikumos – Question words in sentences 3p.
2. Lasīšana, Dialogs par futbolu – Reading, Dialogue about Football 3p.
3. Lasīšana, Dialogs par gleznošanu – Reading, Dialogue about Painting. 3p.
4. Jautājumu tulkošana angliski – Translation the Questions 6p.