Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Galotnes "-s / -es" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-s / -es" 2p.
2. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1,5p.
3. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple 1,5p.
4. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple 2p.
5. Teikumu veidošana II – Sentences II 3p.
6. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences 2p.