Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Lasīšana, Mana ikdiena – Reading, About Myself 6p.
2. Lasīšana, Sameklēt darbības vārdus – Reading, Finding the Verbs 1p.
3. Jautājumu veidošana - Questions 2p.
4. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 2p.
5. Biežuma apstākļa vārdi teikumā - Adverbs of Frequency 3p.
6. Pareizi un nepareizi teikumi, biežuma apstākļa vārdi - True or False sentences 1p.