Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

27p.
1. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative sentences 3p.
2. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day 4p.
3. Darbības vārdu secība – The Order of Verbs 8p.
4. Klausīšanās, Brīvdienas – Listening, Holidays 5p.
5. Lasīšana, Rakstīšana, Mana ikdiena – Reading, Writing, My Day 2,5p.
6. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem - Affirmative sentences, Adverbs of Frequency II 4,5p.