Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Piederības locījums, pareizrakstība - Using Possessive Case 1,5p.
2. Piederības vietniekvārdi teikumā, izvēles uzdevums - Use of Possessive Pronouns 1,5p.
3. Lasīšana, piederības locījuma teikumi - Reading, Possessive Case 3p.
4. Piederības locījuma lietojums - Use of Possessive Case 3p.