Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Piederības locījuma lietojums - Use of Possessive Case 3p.
2. Piederības locījums, vienskaitlis un daudzskaitlis - Possessive Case; Singular and Plural 3p.
3. Piederības vietniekvārdi teikumos - Possessive Pronouns in the Sentences 3p.
4. Piederības locījuma lietojums - Using Possessive Case 3p.
5. Rakstīšana, teikumu ar piederības vietniekvārdiem - Writing, sentences with Possessive Pronouns 6p.