Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

14,5p.
1. Daudzskaitļa pareizrakstība, izvēles uzdevums - Plural, spelling 2p.
2. Daudzskaitlis, regulārie lietvārdi - Plural of regular nouns 2p.
3. Daudzskaitlis teikumos – Plurals in the sentences 3p.
4. Video, daudzskaitlis teikumos – Plurals in the Sentences 7,5p.