Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

37p.
1. Skaitļa vārdu pareizrakstība - izvēles uzdevums, lielie skaitļi. 4p.
2. Lielie skaitļu vārdi, lasīšana, izvēles uzdevums 4p.
3. Skaitļi - padsmiti, desmiti, 100 un 1000, savienošanas uzdevums. 5p.
4. Skaitļu vārdu rakstība (jaukti burti), padsmiti, vieni un desmiti 8p.
5. Klausīšanās, skaitļi padsmiti vai desmiti 4p.
6. Skaitļu rakstība, lielie skaitļi 4p.
7. Skaitļu rakstība, trīsciparu skaitļi 4p.
8. Klausīšanās, trīsciparu skaitļi, izvēles uzdevums 4p.