Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

75p.
1. Kārtas skaitļa vārdi - lasīšana, izvēles uzdevums 4p.
2. Klausīšanās, kārtas skaitļa vārdi 4p.
3. Klausīšanās, pamata vai kārtas skaitļa vārdi 4p.
4. Pāra un nepāra skaitļi 2p.
5. Izlaisti burti skaitļu vārdos - pamata un kārtas skaitļa vārdi 5p.
6. Kārtas skaitļu vārdu rakstība, izvēles uzdevums 4p.
7. Diktāts, kārtas skaitļa vārdi 8p.
8. Telefona numuri 12p.
9. Telefona numuri 32p.