Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļi 1-10 Skaitļu 1-10 rakstība un izruna.
2. Skaitļi 11-20 Skaitļu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 un 20 rakstība un izruna.
3. Desmiti un lielie skaitļi Skaitļu 21, 22, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 200, 374, 1,000 un 1,000,000 rakstība un izruna.
4. Kārtas skaitļa vārdi Kārtas skaitļa vārdu rakstība un izruna.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdu pareizrakstība, izvēles uzdevums (1-20) 1. izziņas līmenis zema 4p. Choosing the correct spelling for the number.
2. Skaitļa vārdu pareizrakstība - izvēles uzdevums, lielie skaitļi. 1. izziņas līmenis zema 4p. Choosing the correct spelling of number.
3. Lielie skaitļu vārdi, lasīšana, izvēles uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Read and choose the correct number.
4. Kārtas skaitļa vārdi - lasīšana, izvēles uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Match the ordinal number with its spelling.
5. Skaitļi 1-20 - lasīšana, savienošanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Matching the numbers with the words.
6. Skaitļi, matemātika, atņemšana ar bildītēm 2. izziņas līmenis zema 2p. Doing the methematical operation - Count and take away the number, exercise with pictures.
7. Skaitļi 1-10, lasīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Reading the numbers and choosing the missing number.
8. Pāra un nepāra skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Counting the even and odd numbers.
9. Skaitļi - padsmiti, desmiti, 100 un 1000, savienošanas uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Match the numbers with the words.
10. Skaitļu 1-20 rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Writing the numbers.
11. Skaitļu vārdu rakstība (jaukti burti), padsmiti, vieni un desmiti 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Making the numbers from the given letters.
12. Klausīšanās, skaitļi 1-20 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen and choose the number.
13. Klausīšanās, skaitļi padsmiti vai desmiti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen and choose the number.
14. Klausīšanās, kārtas skaitļa vārdi 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen and choose the number.
15. Klausīšanās, pamata vai kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen and choose the number.
16. Diktāts, skaitļa vārdi 1-20 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Writing the numbers.
17. Izlaisti burti skaitļu vārdos - pamata un kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Write in the missing letters.
18. Skaitļu rakstība, lielie skaitļi 2. izziņas līmenis augsta 4p. Writing the numbers.
19. Skaitļu rakstība, trīsciparu skaitļi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Writing the numbers.
20. Kārtas skaitļu vārdu rakstība, izvēles uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Spelling of the ordinal numbers.
21. Diktāts, divcipara skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Write the number.
22. Diktāts, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Writing the number in words.
23. Skaitļu pareizrakstība, atrast un izlabot kļūdu 3. izziņas līmenis augsta 8p. Find the word with spelling mistake and correct it.
24. Telefona numuri 3. izziņas līmenis augsta 12p. Listen to the telephone number and write in the missing number.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdi 1-100 10:00:00 vidēja 51p. Skaitļu vārdi 1-100; lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Lielie skaitļa vārdi 10:00:00 augsta 37p. Lielo skaitļa vārdi, to pareizrakstība; klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 10:00:00 vidēja 75p. Kārtas un pamata skaitļu vārdu rakstība, izruna; klausīšanāš, rakstīšanas un lasīšanas prasmes; 2 klausīšanāš uzdevumi ar telefonu numuriem.