Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Pareizrakstība: Skolā, klasē – Spelling. At school, at the lesson 3p.
2. Vārdu pareizrakstība: cilvēki un lietas skolā – Spelling, People and Things in the School 3p.
3. Diktāts: Vārdi par skolu – Listening. Words about school 4,5p.
4. Vietas skolā, izvēles uzd. – Places in the School 1,5p.