Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Tulkojums latviski, Darbības mājās, izvēle – Translating into Latvian 2p.
2. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Activities 4p.
3. Izlaisti burti, Darbības – Spelling, Missing letters, Activities 4p.
4. Rakstīšana, Šifrs, Darbi mājās - Writing, Cipher, Activities at home 4p.
5. Tulkojums angliski, Rakstīšana, Darbības - Translation into English, Activities 4p.