Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Tulkojums latviski – Translation into Latvian 1,5p.
2. Tabula, savienošana – Matching the words with pictures 5p.
3. Izruna un vārds – Transcription and Word 1,5p.
4. Vārdu pareizrakstība – Spelling the words 3p.
5. Sajauktie burti – Mixing Letters 3p.