Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Attēls un izvēle – Vocabulary, Pictures and words II 1,5p.
2. Klausīšanās, attēla izvēle – Listening, Choosing the Picture II 1,5p.
3. Tulkojums angliski, izvēle – Vocabulary, Translation to English II 1,5p.
4. Tulkojums latviski, izvēle – Vocabulary, Translation into Latvian II 1,5p.
5. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing the word 3p.
6. Attēls ar vārdu – Word under the picture 3p.