Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Ķermenis – Body 1p.
2. Tulkojums latviski, izvēles uzdevums – Translation into Latvian 1,5p.
3. Vārdu krājums, attēli – Vocabulary, pictures 2p.
4. Tabula, savienošana - Matching the words with pictures 5p.
5. Vārdu krājums, tulkojums angliski – Translation into English 1,5p.